نوکی

د یو نوک په اړه خوب د بې صبرۍ یا د بې حوصلې توب نښه کوي. فکر شما در باره ی چیز که در این باره که آن را هم سست است یا آن هم از این کار به درد می برید .