د خوندیتوب څراغونه

د خوب په اړه د د باندې د خوندیتوب څراغونو یا د ثبات لپاره د اندیښنې. د سخت وخت په وخت کې د ژغورلو یا تیارولو غوښتنه. د خوښې امنیت يوه لیوالتیا مند احساس. د ځان د خوندی کولو یا د ممکنه ستونزو د حل لپاره د هر وخت لپاره د حل لاره ولرئ. مثال : یو سړی د خپل د باندې د خوندیتوب څراغونو د راتلو خوب وکړ. په حقیقی ژوند کې هغه د هوپنا کترينا په اړه اندېښنه وه او د تدابیرو په پام کې و.