مرسته

د سوبډيا د ترلاسه کولو خوب د آزادۍ احساس د حدودو یا محدودیتونو سره سمبول دي. هغه شخص یا حالت چې د ځینې اصولو یا وجایب د پوره کولو په وخت کې له تاسو سره مرسته کوی. شما می خواهید احساس می کنید که باید به نظر شما اطاعت و یا با هم مناسب برای بدست اوردن کمک یا اجازه اقدام بفرمائید .