د اولانچه ، د اولانچی د راپرزېدو

کله چې تاسو د یو شیار په لیدو سره د غصې ښکاري نو د هغوی د غصې ښکاري او اوس هغه وخت دی چې تاسو یې نور نه شئ ټینګولای. په تېرو ويو کې چې تاسې دا ستونزه نه حلوي او اوس تاسې د غصې او لېونو په رنځ يې وي. با این حال ، باید به این نظر بشوید که چه علتی برای این وضعیت است و راه حل ی آن را پیدا می کنید .