د مالیې د خوب لپاره، د ژوند کولو د ژوند د ژوند کولو او د هغه د جسمي او احساساتي اړتیاوو د پوره کولو لپاره څومره پیسی ورکوئ. که تاسو نه غواړئ په خپل ژوند کې مالیه ورکړي نو داسې خوب د هغه نظام په اړه چې تاسو جوړ کړی دی د خپل سلوک په اړه وړاندوینه وکړئ. احساس می کؤی د نورو اړتیاوو د پوره کولو لپاره باید ډیر څه ورکړی.

د سوپر قوت د ترلاسه کولو خوب د تل په پرتله د باور او یا هم د هغو د قوت احساس په نښه کوو. د لوړ قوت یا مهارت وينو مظاهره دومره باور ناوړي چې د عقیدې یا توقع اتو په وړاندې بې پروایی وکړي. د ځان په اړه د غښتلی ، اغیزمن یا نه درول کیدنکی سره د حیرانتیا وړ دی. د سوپر پاور ځواک کولی شي د مهارت یا ځواک د تشويږنکی یا نه متوقع لاریونو انعکاس وکړي. د نورو خلکو په اړه ډاروونکی یا شرموونکی څه اسانه کار دی. د داسې یو سخت کاڼی د نه ترسره کولو خوب چې ټول قدرت یې په لاس کې وي، د یوې داسې ستر ننګونې په وړاندې د حیرانتیا وړ کچه راڅرګندوي. احساس چې تاسو د ناممکنه توقعو نو په شا ودروي او له وړاندې نه يې سر ټکې ږي. د الوتونکی سوپر پاور په اړه خوب د هغه احساس سمبول دی چې تاسو یا بل څوک یې نه شئ کولی چې په دې اړه د ځان په اړه د عمل کولو اجازه ورکړي. د اثيث یا د لوړ مددکاري. د وخت په اړه د وخت د بدلولو خوب د احساساتو د لاس وهنی لپاره د یو لوړ یا ټونکی وړتیا نښه ده. دا هم د يو غیر معمولي ځواکمن توان استازیتوب د يو حالت د شرایطو بدلولو لپاره. د لېزر د ویشتلو خوب د سترګو څخه د يو غوره توان نښه ده چې د ستونزو سره په بشپړه توګه د هغوی په کتلو سره مخ شي. دا ښایی د نماینده توب لپاره د قوی توان انعکاس ولري ، نور ستاسو لپاره کارونه ترسره کړي، یا د هغه څه د ترلاسه کولو لپاره پیسی ورکړی کله چې تاسو په هغه خبر شئ. داش یا د بدن غړی د اضافی معنی لپاره د سوپر پاور سره مل وو.